Đôi khi, các nhóm phản hồi COVID của chúng tôi cần thêm sự chung tay để đáp ứng nhu cầu theo thời gian thực trong cộng đồng của chúng tôi và chúng tôi đưa ra lời kêu gọi trợ giúp. Chúng tôi rất chịu trách nhiệm về cách thức, thời gian và địa điểm chúng tôi sử dụng tình nguyện viên và tuân theo các thực hành an toàn tốt nhất. Bấm vào đây để xem nhu cầu tình nguyện hiện tại nhất của chúng tôi.

Trái tim hào phóng của rất nhiều người là điều giúp cộng đồng của chúng ta tiếp tục phát triển. Mọi món quà về thời gian, tài năng và kho báu đều quan trọng ngay bây giờ. Cho dù bạn có thể giúp đỡ bằng cách tặng những vật dụng cần thiết bằng hiện vật hay đóng góp bằng tiền cho một nỗ lực cụ thể, chúng tôi hứa sẽ làm cho họ những món quà có tác động lớn. Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về những cách bạn có thể trợ giúp trong thời gian thực.

Quý Vị Chưa Tiêm Vắc-Xin? Hãy nhận vắc-xin COVID-19 ngay hôm nay!

Gwinnett có nhiều địa điểm hỗ trợ tiêm vắc-xin nhanh chóng và dễ dàng.