Contact Us at Gwinnett Cares

Chúng tôi ở đây để giúp bạn điều hướng COVID-19!

Nếu có điều gì bạn cần mà chúng tôi chưa thể cung cấp cho bạn, vui lòng liên hệ và cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ làm việc để kết nối bạn!

Nếu có tài nguyên nào mà chúng tôi chưa liệt kê, vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi và chúng tôi sẽ xem xét và bổ sung nếu nó phục vụ cộng đồng của chúng tôi!

Liên hệ chúng tôi

  • Tell us more information about what you need.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Quý Vị Chưa Tiêm Vắc-Xin? Hãy nhận vắc-xin COVID-19 ngay hôm nay!

Gwinnett có nhiều địa điểm hỗ trợ tiêm vắc-xin nhanh chóng và dễ dàng.