Cần giúp đỡ?

Khi khó khăn ập đến nhanh chóng, chúng ta mất cảnh giác và có thể không có một mạng lưới an toàn đủ lớn để quay trở lại. Chúng tôi cần sự giúp đỡ để lấp đầy những khoảng trống, ổn định các hộ gia đình và lấy lại hơi thở của mình để có thể vạch ra một lộ trình thành công mới. Gwinnett Cares ở đây để kết nối bạn với các tài nguyên cơ bản mà bạn cần để ổn định lại khi điều hướng COVID-19.

Các doanh nghiệp của Quận Gwinnett bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 và dư chấn kinh tế đang tỏ ra khó quản lý. Là chủ doanh nghiệp, bạn không chỉ cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh của mình mà còn đang làm việc chăm chỉ để đảm bảo nhân viên và khách hàng của bạn được an toàn và tốt. Phần này của trang web của chúng tôi ở đây để kết nối bạn với các tài nguyên chính mà bạn cần với tư cách là chủ doanh nghiệp.

Quý Vị Chưa Tiêm Vắc-Xin? Hãy nhận vắc-xin COVID-19 ngay hôm nay!

Gwinnett có nhiều địa điểm hỗ trợ tiêm vắc-xin nhanh chóng và dễ dàng.