Các tình nguyện viên của Gwinnett Cares Làm cho các trạm sưởi ấm cho người vô gia cư trở nên khả thi

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng nhiều người sử dụng trạm làm ấm của HomeFirst Gwinnett ĐANG được tuyển dụng, mặc dù thiếu việc làm. Mặc dù mức lương hiện tại của họ có thể cho phép họ nhận phòng khách sạn trong vài ngày, nhưng đôi khi tiền hết trước ngày lĩnh lương tiếp theo, vì vậy họ thấy mình không có nơi nương tựa.
Bởi vì các tình nguyện viên cộng đồng của chúng tôi đã chia sẻ thông tin về các cơ hội xây dựng trạm làm ấm, chúng tôi đã tiếp cận những người hàng xóm không mấy nổi tiếng của chúng tôi, những người có thể không biết rằng nguồn tài nguyên này có sẵn. Hành động của bạn đã cứu một mạng người theo đúng nghĩa đen. Trên thực tế, 66 trong số họ trong thời gian một tháng.
Hãy giúp chúng tôi tiếp tục phổ biến thông tin về tài nguyên quan trọng này trong cộng đồng của chúng tôi và nếu bạn có thể v olunteer, đăng ký tại đây: https://www.signupgenius.com/go/10C0D44ACA92EA1F4C52-21an

Quý Vị Chưa Tiêm Vắc-Xin? Hãy nhận vắc-xin COVID-19 ngay hôm nay!

Gwinnett có nhiều địa điểm hỗ trợ tiêm vắc-xin nhanh chóng và dễ dàng.