3.000 bộ dụng cụ học tập được giao cho học sinh có nhu cầu

Hơn 3.000 bộ dụng cụ học đường được giao cho học sinh có nhu cầu nhờ các đối tác cộng đồng

Khi Quỹ Dự trữ Trống gọi đến Trường Công lập Quận Gwinnett và đề nghị hàng nghìn bộ dụng cụ tựu trường dành cho những học sinh có nhu cầu của chúng tôi, vô số đối tác của Gwinnett Cares đã tham gia cùng nhau để thấy rằng chúng tôi giúp những học sinh dễ bị tổn thương nhất của mình đạt được thành công trong học tập. Qua hai ngày tình nguyện viên tập trung trong không gian nhà kho do một công ty cung ứng địa phương tài trợ để đếm và phân loại bộ dụng cụ cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Một nửa số bộ dụng cụ đã được chuyển cho học sinh tại các trường đang theo học trực tiếp. Những người khác được phân phối thông qua các tổ chức phi lợi nhuận địa phương cung cấp các chương trình hỗ trợ giáo dục cơ sở cho các sinh viên có nguy cơ ở Gwinnett các khu vực lân cận. Thực tế là nhiều học sinh có gia đình đã chọn cách học từ xa không có đồ dùng học tập cơ bản cần thiết để hoàn thành bài tập ở nhà.

Những bộ dụng cụ này là một món quà trời cho và nhắc nhở rất nhiều trẻ em rằng chúng tôi đã hỗ trợ chúng và sẽ làm mọi thứ chúng tôi có thể để giúp họ thành công.

Quý Vị Chưa Tiêm Vắc-Xin? Hãy nhận vắc-xin COVID-19 ngay hôm nay!

Gwinnett có nhiều địa điểm hỗ trợ tiêm vắc-xin nhanh chóng và dễ dàng.