Gửi Cơ hội Tình nguyện viên

Chúng tôi biết các sự kiện không thể xảy ra nếu không có sự hỗ trợ của các tình nguyện viên cộng đồng. Nếu bạn đang tổ chức một sự kiện và cần tình nguyện viên, vui lòng gửi biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ gửi thông tin này đến các trung tâm tình nguyện để đăng.

Volunteer Request Form

Quý Vị Chưa Tiêm Vắc-Xin? Hãy nhận vắc-xin COVID-19 ngay hôm nay!

Gwinnett có nhiều địa điểm hỗ trợ tiêm vắc-xin nhanh chóng và dễ dàng.