Cổng thông tin phi lợi nhuận

Cảm ơn bạn đã tham gia cổng thông tin Phi lợi nhuận của chúng tôi và hợp tác với chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của Gwinnettians trong thời gian diễn ra Cuộc khủng hoảng COVID-19.

Sử dụng các nút bên dưới để điều hướng đến Bảng thảo luận, xem thời gian họp thường trực hoặc để đăng các cơ hội dịch vụ hoặc tình nguyện.

Quý Vị Chưa Tiêm Vắc-Xin? Hãy nhận vắc-xin COVID-19 ngay hôm nay!

Gwinnett có nhiều địa điểm hỗ trợ tiêm vắc-xin nhanh chóng và dễ dàng.